bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Rovdjur

Rovdjuren är den största begränsande faktorn för hur mycket småvilt och rådjur som kan finnas i våra marker. Rovdjurskontroll är därför en värdefull viltvårdsmetod och efterhållande av räv, grävling, mindre mårddjur, kråkor och skator etc. genom fällfångst och jakt stärker de naturliga viltstammarna. En långsiktig och konsekvent rovdjurskontroll är bevisligen positiv för att stärka rådjurs- och småviltstammarna. Det har flertalet undersökningar visat. Läs mer


2013-07-02 2014-11-07