bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jaktetik

Jaktetik är samhällets syn på jakten. Samhället avgör vad som är god jaktetik, och vi måste anpassa oss för att behålla acceptansen för jakten.

Etik är den kollektiva uppfattningen om vad som är ett bra, korrekt eller acceptabelt beteende, medan moral är hur individer förhåller sig till etikens normer. Jaktetik är därmed ofta ett uttryck för hur hela samhället ser på en viss jaktlig företeelse, medan ditt och mitt beteende istället visar vår jaktmoral. Alltså måste vi ofta veta och ta hänsyn till vad de som inte jagar tycker, för att kunna värdera vad som är OK och vad som inte är det.

Etiken avgörande för frihet under ansvar

 


2013-07-03 2015-06-23