Vi delar inte förbundsstyrelsen förslag till nya jakttider - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Vi delar inte förbundsstyrelsen förslag till nya jakttider

Förbundsstyrelsens remissvar om nya jakttider går i delar emot vad organisationen tycker. Jägareförbundet Kronoberg tar kraftigt avstånd för hur frågan hanterats av förbundet samt jakten efter get och kid i februari och vårjakt efter råbock. Vilket tydligt framgått av de remissvar som Jägareförbundet Kronoberg sänt in.

2020-02-22

Under den senaste veckan har en intensiv diskussion inom jägareförbundet rasat. Efter en remissrunda där medlemmar genom sina länsföreningar getts möjlighet att ge sina synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på nya jakttider. Efter remissrundan har förbundsstyrelsen för Svenska Jägareförbundet sammanställt och tagit beslut om vilket svar Svenska Jägareförbundet ska lämna.

Så långt allt väl men när sedan förbundsstyrelsens svar väl redovisats visar det sig att förbundsstyrelsen inte har lyssnat på länsföreningarna utan gjort en egen avvägning.

Man säger ja till jakt efter get och kid i februari trots att en överväldigande majoritet av länsföreningar säger nej.

Man säger ja till vårjakt efter råbock trots att en majoritet av länsföreningarna är emot. Av de sju länsföreningar som är för, ligger merparten i norra Sverige och av dessa har fem redan idag har vårjakt på bock.

Förutom att man i sakfrågorna helt går ifrån etik och förvaltning, så är det oerhört oroväckande att förbundet inte lyssnar på medlemmar och förtroendevalda samt helt sätter den demokratiska processen åt sidan. Man hävdar att man ställts inför ett ultimatum från Naturvårdsverket och tvingats välja, ett sådant ultimatum har aldrig ställts.

Jägareförbundet är en federation av länsföreningar och som medlem är du medlem i länsföreningen.

Som medlem kan du göra din röst hörd genom din jaktvårdskrets och din länsförening.

I Kronobergs fall så kommer länsföreningen att fortsätta att stå upp för de Kronobergska medlemmarna men framförallt för viltet, när den nationella nivån sviker.

 

Styrelsen för Jägareförbundet Kronoberg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick