Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Medlemmar skapar värde för medlemmar - det är så vi funkar. Så du kan ägna dig åt det roligaste, att jaga.

Jaktvårdskretsen - lokalt skapas nytta för medlemmarna

På jaktvårdskretsnivå arbetar Jägareförbundets eldsjälar med att hjälpa och skapa förutsättningar för den lokala jägaren. Förbundets själ och insatser finns med andra ord nära där du bor.
– Skjutbanor, prova på-jakter, jägarexamenskurser och massor av annat finns på nära håll, för att du som medlem ska kunna få hjälp och stöd med det som du behöver, säger kommunikatören Roger Lundqvist.

2024-04-15

Svenska Jägareförbundet är indelat i 22 länsjaktvårdsföreningar. Dessa är i sin tur indelade i över 300 lokala jaktvårdskretsar runt om i hela landet. Ofta geografiskt samstämmiga med landets kommuner.
– Det är egentligen bara kreativiteten som sätter gränser för hur en jaktvårdskrets kan jobba för den lokala jakten. Och insatserna skiljer sig åt över landet, säger Roger Lundqvist.
Prova på-jakter för nya jägare, ungdomsläger, skyttedagar, lokala mässor och event är några exempel på aktiviteter som sker i jaktvårdskretsarna. Många kretsar i landet ansvarar för och ser till att det finns fungerande skjutbanor, andra är aktiva och stödjer jaktlagen med samordning av exempelvis älg- och vildsvinsjakt.

Jaktvårdskretsen i Överkalix arbetar aktivt för att skapa medlemsnytta.
– Vi driver skjutbanan och har senaste åren byggt en ny komplett bana både för kula och hagel, säger Mikael Eliasson, ordförande i kretsen. Dessutom har vi utbildade instruktörer för Jägarskolan samt provledare, då skjutbanan även är en komplett jägarexamensbana. Vi premierar dessutom predatorjägare i kretsen, säger Eliasson.
Ett medlemskap i Jägareförbundet är grundförutsättningen för att förbundet ska kunna vara aktivt i hela landet.
Mörbylånga jaktvårdskrets på Öland i Kalmar län är ett annat exempel på hur kretsarnas aktiviteter anpassas efter lokala förutsättningar och önskemål.

- Vi arrangerar till exempel ”prova på-skytte” på skjutbanan och medverkar på Ölands skördefest som varje år lockar besökare från stora delar av landet, berättar Erica Lindquist, ordförande i kretsen. Dessutom har jägarna i kretsen under lång tid spelat en nyckelroll i projekt för att genom en aktiv predatorkontroll förbättra förutsättningarna för hotade vadarfåglar på Ölands världskända fågelmarker.

Runt om i landet arbetar eldsjälar i förbundet för att du ska få en bra jakt. Här är några exempel på vad de gör:

  • Driver skjutbanor och jägarexamensverksamhet
  • Genomför jägarskolor med inriktning mot jägarexamen
  • Samordnar trafikeftersök lokalt inom ramen för Nationella viltolycksrådet
  • Arrangerar ungdomsläger
  • Stöttar och arrangerar utbildningar och lokala föreläsningar
  • Ordnar jaktcafé för bygdens jägare
  • Anordnar prova på-jakter för nya jägare
  • Deltar på lokala mässor och event för att möta både jägare och allmänheten
  • Håller föreläsningar om allt från fältvilt till högvilt
  • Driver viltvårdsprojekt i både fält- skogs- och fjällnära miljöer
Tillbaka till överblick