Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Länsjaktvårdsföreningarna bevakar medlemmarnas intressen och arbetar outtröttligt för en bra, etisk och säker jakt – så att medlemmarna kan fokusera på att jaga. Foto/montage: Mostphotos

Länsföreningen – ett oavbrutet arbete för jakten och jägarna

Utgångspunkten för all viltförvaltning är att den sker lokalt och regionalt. Detta medför att Jägareförbundets 22 länsjaktvårdsföreningar ständigt behöver arbeta för att säkerställa en bra, etisk och säker jakt för medlemmarna.

2024-04-22

Många av de beslut som rör jakten och viltvården i Sverige tas eller genomförs på regional och lokal nivå. Jägareförbundets länsjaktvårdsföreningar arbetar därför idogt för att viltförvaltningen i ditt län ska fungera – och att det ska vara så enkelt som möjligt att vara jägare.
– Jägarna spelar en viktig roll på många plan i samhället, säger Isabel Mena-Berlin, kommunikatör på Svenska Jägareförbundet. Länsjaktvårdsföreningarna arbetar outtröttligt med att stå upp för medlemmarnas åsikter.

Men vad gör en länsförening? Jo, de deltar i och driver projekt, håller möten och för dialog med myndigheter som länsstyrelser och kommuner. De samarbetar också med skogsbruk och lantbruk, samt skapar möjligheter för nya jägare att komma in i jakten. Man kan säga att de förklarar, försvarar och utvecklar jakten och viltvården.
– Länsföreningarna är även aktiva i länens viltförvaltningsdelegationer, där regionala viltförvaltningsplaner tas fram. Sedan svarar de på alla tänkbara frågor som gäller jakt och viltvård – både från allmänhet, media och jägarna själva.

Länsföreningarna har också kontakt med de riksdagsledamöter som kommer från länet. De informerar dem om medlemmarnas och länsföreningens åsikter i olika frågor. Samtidigt får de information med sig tillbaka till medlemmarna.
– Jägareförbundet vill att jakten och jägarnas bidrag till samhället ska synas och erkännas. Därför är länsföreningarna en naturlig kontaktpunkt för media. De driver också på debatten om jakt och vilt via olika debattsidor.
– Man kan med fog säga att oavsett var det fattas ett beslut om jakt eller vilt så har Svenska Jägareförbundet i någon mån varit inblandat. Så aktivt är förbundet. Länsföreningarnas roll är extremt viktig för att förbundet ska lyckas med detta, säger Isabel Mena-Berlin.

Några exempel på vad Jägareförbundets länsföreningar arbetar med:

Håller möten med länsstyrelser och kommuner så att viltförvaltningen i ditt län fungerar.
Möter skogsbruk och lantbruk, samordnar och arbetar för jägarnas intressen.
Samordnar inventeringar och vilt och rovdjur.
Arbetar med avskjutningsrapportering så att vi kan följa viltstammarnas utveckling.
Arbetar med opinionsbildning.
Svarar på frågor från allmänhet och jägare.
Deltar i eller driver projekt för att utveckla jakt och viltvård.
Deltar i, samordnar och genomför viltförvaltning, exempelvis för älg, vildsvin, klövvilt och rovdjur.
Driver regionala webbsidor och sociala medier för att informera jägarna.
Deltar i mässor och andra evenemang för att möta nya medlemmar och informera om arbetet som görs.
Stöder det kvinnliga nätverket JAQT
Genomför ungdomssatsningar och stöttar nätverket Unga Jägare
Deltar i viltförvaltningsdelegationer
Samordnar arbetet med trafikeftersök i Nationella viltolycksrådet
Samordnar jaktvårdskretsarna i länet

Tillbaka till överblick