bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Nyskapande naturvård

Jägareförbundet deltar aktivt i projektet Nyskapande naturvård som är en avknoppning från den småländska skogsstrategin.

2023-01-20

Under året kommer ett antal exkursioner och seminarium att genomföras. Dessa aktiviteter riktar sig mot mark- och skogsägare som gör och vill göra åtgärder som gynnar variationen i sina marker. Det handlar om öka och skapa naturvården genom åtgärder och miljöer på alla möjliga sätt utan att det blir formella skydd eller inskränkningar. På alla fastigheter finns mindre områden, kantzoner, brynmiljöer, små kärr, våtmarker, kulturmiljöer och liknade miljöer där man kan arbeta lite annorlunda än det traditionella brukandet och traditionellt naturvårdsarbete. Projektet är tänkt som ett forum för skogsägare att utbyta erfarenheter, idéer och inspireras.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick