bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kontaktuppgifter till styrelse - Jägareförbundet Norrbotten


Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Vald vid årsstämman 2023 03 26.

 

Daniel Widman
Björnbärsvägen 38
961 48 Boden

Ordförande
E-post

070 336 91 80

André Westin
Käcktjärnsvägen 63
941 91 Piteå

Vice ordförande
E-post

070 395 51 18

Lars Lundbäck
Stensnäsvägen 5
952 51 Kalix

Ledamot
E-post

070 130 19 86

 

Ledamot
E-post

 

 

Ledamot
E-post

 

 

Ledamot
E-post

 

 

Ledamot
E-post

 

 

Ledamot
E-post

 

Anders Wanhatalo
Bergvägen 64
980 60 Korpilombolo

Ledamot
 E-post

070 303 55 74

 

 

 

Ungdomsansvarig, adjungerad

Andreas Nordlund

 

Ordinarie viltförvaltningsdelegationen

Daniel Widman

070 336 91 80

Ledamot för region Norr
nationella rovdjursrådet

Per Arne Olsson
Söråker

072 743 06 80

Sammankallande
Valberedningen

Göran Rönnbäck

070 664 86 08

Revisor

Magnus Nyström

E-post

  Inga Britt Grenstrand

E-post


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-01-24 2023-03-30