bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Illustration: Anders Pettersson

Vilt


Norrbotten är ett stort län som täcker 25 procent av landets yta med viltmiljöer från extrem kustmiljö till högalpina landskap. Dessa ytterligheter gör viltförvaltningen i länet spännande även om art och individrikedomen inte är så stor som längre söderut. Till vänster kan du läsa om den viltförvaltning som sker i länet.


2013-01-24 2020-03-13