Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto:Robert Nyholm / Mostphotos

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-11-21

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick