bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbilda dig i Viltdata!

S Älvsborg 2022-05-13 Viltdata är ett internetbaserat system för inrapportering, lagring, sammanställning och tillgängliggörande av data om samtliga jaktbara viltarter i...

Jakt med mörkerriktmedel

S Älvsborg 2022-05-13 Kolla videon för jakt med mörkerriktmedel!

Aktivitetsdag med Jägarskolan på Rådde

S Älvsborg 2022-04-12 Några av eleverna på Jägarskolan hade möjlighet att tillsammans med Bosse och Lennart ägna några...

Jägareförbundets Podd - 2

S Älvsborg 2022-04-11 Del 2 av Jägareförbundets Podd är släppt!

Face2022

S Älvsborg 2022-04-11 Den europeiska jägarfederationen FACE samlades i Warszawa...

Ledig tjänst i Östergötland

S Älvsborg 2022-04-07 Blir du vår kollega?

Länsstämman 17 mars 2022

S Älvsborg 2022-04-07 Länsstämma för Jägareförbundet Södra Älvsborg hölls den 17 mars i Rådgivarnas,- och Hushållningssällskapet i Sjuhärads lokaler i Länghem

Tålamodet är slut!

S Älvsborg 2022-04-07 "Tålamodet är slut" har fått en egen logotyp. Det huvudsakliga målet är att visa upp förbundets missnöje med bristen på en fungerande vargförvaltni...

Så fångar du vårens alla kråkor

S Älvsborg 2022-04-07 En av viltvårdens viktiga delar är kontroll av predatorer. Ett minskat tryck från predatorer ger många arter en bättre förutsättning att lyckas med...

Dags att planera och så din viltåker!

S Älvsborg 2022-04-07 Våren är här och det är hög tid att planera årets viltvårdsåtgärder. Viltåkern utgör ofta centrum på de viltvårdsåtgärder som vi jägare gör. En bra...

Dags för omtag i en havererad vargförvaltning!

S Älvsborg 2022-04-07 Lördagen den 19 mars bjöd länsföreningarna i Västra Götaland in till politikerträff med länets representanter i Sveriges Riksdag. Av 41 inbjudna...

Kalender

Se alla aktiviteter