bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Johanna Törnqvist

Valberedning

Valberedning länsföreningen 2021

Sören Sandqvist, sammankallande.
070-860 67 20 soren_sandqvist@hotmail.com

Torsten Viberg

Benny Hagström

Erik Holmqvist

Stefan Gillerfors


2013-01-28 2021-10-26