Trofebedömning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Trofebedömning

Här finner du information om hur du får dina trofér bedömda.

Hornbedömning av rådjurstrofér

Troférna skall vara väl rengjorda och ha torkat i minst 1 månad, gärna mer.
Hornen kan lämnas på Jägarförbundets kontor vid överenskommen tidpunkt, ring 010-584 76 59, eller till Tommy Lindstedt, Othem, 070-580 79 54
David Eneqvist, Träkumla, 070-277 23 05
Peter Carlberg, Klintehamn, 076-800 23 11

För att du skall kunna avgöra om trofén har medaljchans måste den vara väl rengjord och torr enligt ovan,
du kan kontrollväga rådjursskallen för att få en fingervisning om den håller medalj eller inte.

Vikt minst 360g för sågad skalle
Vikt minst 450g för hel skalle

 

Kostnader

  • Medlemmar: 250 kr
  • Icke medlem: 400 kr
  • Medalj oavsett valör: 100 kr

Poänggränser för trofébrdömning av svenska trofeér

Horn/Betar

Brons

Silver

Guld

Kronhjort

165-179,99

180-194,99

195-

Dovhjort

160-169,99

170-179,99

180-

Älg

250-274,99

275-299,99

300-

Rådjur

105-114,99

115-129,99

130-

Mufflon

185-194,99

195-204,99

205-

Vildsvin

110-114,99

115-119,99

120-

Kranier

     

Björn

53-54,99

55-56,99

57-

Lodjur

25-25,99

26-26,99

27-

Varg

40-40,99

41-41,99

42-

Rödräv

25-25,99

26-26,99

27-

Grävling

22-22,49

22,5-22,99

23-

Mårdhund

20,5-20,99

21-21,49

21,5-

Bäver

25-25,29

25,3-25,49

25,5-


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-16 2017-12-21