bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Roland Lewander

Östra Gotland

Jägareförbundet Östra Gotland 2022

Ordförande Håkan Jakobsson hakanjakobsson@outlook.com  
Vice ordf Jonas Fredriksson jonasfredriksson@telia.com 0706324366
Sekreterare Hjalmar Henriksson hjalmarhenriksson@hotmail.com 0737021999
Kassör Bo Melin levide231@gmail.com 0704018627
ledamot Mats Hägring hagringsbygg@gmail.com  
ledamot Björn Eriksson bjorn@gotlandslamm.se 0709476128
ledamot Sara Ahlgren saraahlgren@hotmail.com 0703808859
ledamot Anita Hägg siglaivs@telia.com 0762527261
ledamot Lars-Åke Bandelin banda159@hotmail.com 0738341554
Valberedning sammankallande Folke Widen folkewiden@gmail.com  
JAQT & Viltmat Anita Hägg siglaivs@telia.com  
Ungdom Jonatan Hansson hanjonte@gmail.com  
Ungdom & Webb Hjalmar Henriksson hjalmarhenriksson@hotmail.com  
NVR Bo Melin levide231@gmail.com  
Hundansvarig Sara Ahlgren saraahlgren@hotmail.com  
Klövviltsansvarig      
Rovviltsansvarig Björn Eriksson bjorn@gotlandslamm.se  
Fältviltsansvarig Sara Ahlgren siglaivs@telia.com  
Viltövervakning Jonas Fredriksson jonasfredriksson@telia.com  
Utbildning & Jägarexamen Jonas Fredriksson jonasfredriksson@telia.com  
Skytteansvarig Håkan Jakobsson hakanjakobsson@outlook.com  
Kommunjakt & Kustråd Lars-Åke Bandelin banda159@hotmail.com  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-26 2022-03-29