bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Mostphotos

Östra Gotland

Jägareförbundet Östra Gotland 2023

Ordförande Håkan Jakobsson hakanjakobsson@outlook.com 0708821167 
Vice ordf Jonas Fredriksson jonasfredriksson@telia.com 0706324366
Sekreterare Sara Ahlgren saraahlgren@hotmail.com 0700874956
Kassör Bo Melin levide231@gmail.com 0704018627
ledamot Mats Hägring hagringsbygg@gmail.com 0708491362
ledamot Björn Eriksson    
ledamot Anita Hägg siglaivs@telia.com 0762527261
ledamot Lars-Åke Bandelin banda159@hotmail.com 0738341554
ledamot Jonatan Hansson hanjonte@gmail.com 0707649466
Valberedning sammankallande Stefan Johansson stefan.skradarve@telia.com 0708486108

Medlem: Mats Hägring
JAQT & Viltmat: Anita Hägg
Ungdom Jonatan Hansson
Kustjakt: Lars Åke Bandelin
Hund: Sara Ahlgren
Skytte/jaktstig: Jonas Fredriksson & Bo Melin
Utbildning/jägarexamen: Håkan Jakobsson

Verksamhetsplan för 2024 

  • Hageljaktstig, 21/4 
  • Kuljaktstig, 11/8 
  • Kretsmästerskap i eftersök 
  • Ungdomsaktivitet 
  • JAQT, Anordnar jakt/aktivitet 
  • Utbildning i Viltdata med Michael Andersson 
  • Familjedag 

2020-03-26 2024-05-21