bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Roland Lewander

Östra Gotland

Jägareförbundet Östra Gotland 2023

Ordförande Håkan Jakobsson hakanjakobsson@outlook.com 0708821167 
Vice ordf Jonas Fredriksson jonasfredriksson@telia.com 0706324366
Sekreterare Sara Ahlgren saraahlgren@hotmail.com 0703808859
Kassör Bo Melin levide231@gmail.com 0704018627
ledamot Mats Hägring hagringsbygg@gmail.com 0708491362
ledamot Björn Eriksson    
ledamot Anita Hägg siglaivs@telia.com 0762527261
ledamot Lars-Åke Bandelin banda159@hotmail.com 0738341554
ledamot Jonatan Hansson hanjonte@gmail.com  
Valberedning sammankallande Folke Widen folkewiden@gmail.com  

Medlem: Mats Hägring
JAQT & Viltmat: Anita Hägg
Ungdom Jonatan Hansson
Kustjakt: Lars Åke Bandelin
Hund: Sara Ahlgren
Skytte/jaktstig: Jonas Fredriksson & Bo Melin
Utbildning/jägarexamen: Håkan Jakobsson

Verksamhetsplan för 2023  

  • Hageljaktstig, 23/4
  • Kuljaktstig, 13/8  
  • Prova på skytte för nybörjare, i anslutning till hagelstigen  
  • Kretsmästerskap i eftersök  
  • Spår-träffar i anslutning till spår-tävlingen  
  • Ungdomsaktivitet  

JAQT, Anordnar jakt/aktivitet 


2020-03-26 2023-04-10