bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Madeleine Lewander

JAQT

Alla kvinnliga medlemmar är välkomna till Jägareförbundets kvinnliga nätverk, JAQT (Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden)

Välkommen till JAQT Gotlands län!
Vi har har kurser, träningar, jakter mm speciellt för kvinnliga medlemmar. Syftet med JAQT är:

    • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
    • Vid mässor och i media visa att vi är många skickliga, kvinnliga jägare.
    • Skapa nya jaktliga kontakter och erfarenheter genom olika aktiviteter som jakt, skytte olika kurser och mycket mer.
    • Ge nya kvinnliga jägare ett brett utbud av vidareutbildning i praktiskt jakt och viltvård.

Vill du ha information om vad som är på gång?

Ansvarig för JAQT på Gotland är Malin Tengbro
jaqt@jagareforbundetgotland.se


2017-06-17 2022-05-24