bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Niklas Liljebäck

Kustjakt

Ansvarig för kustjakt på Gotland är Patrick Bendelin, 070-5246190

Utbildningar i säljakt mfl planeras.


2016-04-29 2022-04-25