bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Richard Lewander

Mellersta Gotland

Jägareförbundet Mellersta Gotland 2023

Ordförande Stefan Gillerfors stefan.gillerfors@gmail.com 070-508 81 17
Sekreterare Paula Zielinski redatorn@gmail.com 070-200 06 62
Kassör Andreas Gahne andreas@zions.se 070-628 84 47
Ledamot Sonny Lekander sonny@alvarhallgrenbygg.se 070-726 15 81
Ledamot Per-Ola Eklund per703@hotmail.com 070-367 62 20
Ledamot Micka Nilsson mickanilsson391@gmail.com 070-811 03 57
Ledamot Kristofer Gahne   070-683 92 43
Ledamot Andres Gottberg andre.gottberg@hotmail.com 073-348 48 38
Ledamot Karl Olsson guldrupe.karl@gmail.com 070-682 23 86
Ledamot Pehr Nylander pehrnyl55@gmail.com 070-993 67 50

Medlem: Stefan Gillerfors
Ungdom: Kristofer Gahne
Hund: Sonny Lekander
Skytte/jaktstig: Micka Nilsson
Kustjakt: Andreas Gahne
JAQT: Per-Ola Eklund
Utbildning: Stefan Gillerfors


2020-03-26 2023-04-10