Jägareförbundet Norra Gotland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Norra Gotland

Jägareförbundet Norra Gotland styrelse 2016

Ordförande

Tommy Lindstedt

Othem
 

0705-807 954
22 61 54
tommy.lindstedt@live.se

Vic Ordförande

Bengt Engstöm

 Boge

0498-22 90 90

 

Sekreterare

Torsten Wiberg

 Rute

0498-22 33 34
0761-029 837 

Kassör

Stig Henriksson                                

 Visby

0702-609 925

Ungdomsansvarirg

Leif Karlström

 Lärbro

 0705-666 675


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-02 2020-04-07