Jägareförbundet Östra Gotland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Östra Gotland

 

 

Akutell styrelse, funktionärer för län o jaktvårdskrets 2017
OBS De personer som väljs till styrelseledamot eller funktionär måste vara medlem i en krets

Jägareförbundet Östra Gotland styrelse 2017

Funktion Namn Medlems  e-post mobil
Ordförande Sören Sandqvist   sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
Vice ordf Jonas Fredriksson   jonasfredriksson@telia.com 070-632 43 66
Sekreterare Folke Widén   folkewiden@gmail.com 070-849 81 61
Kassör Bo Melin   levide231@gmail.com 070-401 86 27
ledamot Lars-Åke Bandelin   banda159@hotmail.com 073-834 15 54
ledamot Björn Eriksson   bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
ledamot Lars Pettersson   rudvier_@hotmail.com 073-742 60 14
ledamot Bo Lindström   strandtorpet@telia.com 070-311 32 15
Suppleant Bengt Körkander   bengtkrkander@yahoo.se  073-086 60 69
Suppleant Hjalmar Henriksson   hjalmarhenriksson@hotmail.com  073-702-19 99
         
Revisor samankallande Ingvar Andersson     073-683 09 72
revisor Mats Hägring     0498-49 13 62
revisor suppl Sylve Lövgren     070-834 62 16
revisor suppl Jonas Enderberg   jonasvaxthus@gmail.com 070-781 30 54
Valberedning  Namn person  e-post mobil
Sammankallande Jan-Erik Dahlbom   robbenarve@hotmail.com 073-982 33 50
Ledamot Håkan Jakobsson    hakan_jakobsson@hotmail.com  070-882 11 67
ledamot Lars Welin   larswelin@telia.com 070-544 45 69
Ledamot Ronny Dellevik   ronny.dellevik@telia.com 0708/492189
Ledamot Stefan Johansson   stefan.skradarve@telia.com 0708-486108
Opinion & kommunikation        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig Sören Sandqvist   sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
JAQT Anita Hägg    siglaivs@telia.com  076-252 72 61
Viltmat        
Ungdom Elias Pettersson   ardre_@hotmail.com 070-303 21 38
Ungdom Hjalmar Henriksson   hjalmarhenriksson@hotmail.com 073-702 19 99
Webb        
Sociala medier        
Jakt & Viltförvaltning        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig  Sören Sandqvist   sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
NVR  Bo Melin   bo.melin@i.lrf.se 070-401 86 27
Klövvilt        
VFD-länet ej krets        
Rovdjur Björn Eriksson   bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
Viltdata Folke Widén   folkewiden@gmail.com 070-849 81 61
Utbildning        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig Jonas Fredriksson   jonasfredriksson@telia.com 070-632 43 66
Hund  Sara Ahlgren    saraahlgren@hotmail.com  070-380 88 59
Jägarexamen        
Utbildning/studiefrämjandet        
Skytte Sören Sandqvist   sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
Medlem & Marknad        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig   Folke Widén    folkewiden@gmail.com  070-849 81 61
Integration        
Medlem Folke Widén    folkewiden@gmail.com  070-849 81 61 
Marknad Björn Eriksson   bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
Mässor        
Skolor        

Jaktstigar 2017

Lördagen den 22 april 2017. Kretsen bjuder in nybörjare till prova-på hagelskytte.
Anmälan kl.11:00-13:00.

Jaktstig i Etelhem söndagen den 23 april 2017,
anmälan kl. 09:00 –11:00.
Kretsen ansöker om att ingå i GYTTORP CUP.

Jaktstig för Kula klass 1 och 2, anordnas i Etelhem söndagen den 6 augusti 2017, anmälan kl. 09:00- 11:00.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-02 2020-04-07