bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Älgläget i Kronoberg så här långt

Älgjaktens första månad är avklarad och perioden för Älgobsen är snart slut i alla områden. Indikationer om stammens utveckling är tydliga så det finns all anledning att göra en första avstämning. Förvaltningen ska anpassas efter aktuellt fakta och information, så det kan finnas anledning att justera de tänkta planerna. Andelen kalv per hondjur är betydligt lägre än vad många områden har räknat med.

Foto: Madeleine Lewander

2022-11-16

Älgjaktens första månad är avklarad och perioden för Älgobsen är snart slut i alla områden. Indikationer om stammens utveckling är tydliga så det finns all anledning att göra en första avstämning. Förvaltningen ska anpassas efter aktuellt fakta och information, så det kan finnas anledning att justera de tänkta planerna. Andelen kalv per hondjur är betydligt lägre än vad många områden har räknat med.

I bifogat dokument redovisas nuläget med tillhörande analyser utifrån ett länsperspektiv.

Älgläget november 2022

 

Rekommendation för resten av säsongen

En hög andel kalv i avskjutningen är den i särklass lättaste och bästa vägen till en bra kvalité i älgstammen och mindre skador på produktiv skog.

Hälsningar

Elias Turesson

Jaktvårdskonsulent

Svenska Jägareförbundet

Tfn: 010 – 58 47 657

Tillbaka till överblick