Inventering - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Inventering

Viltdata redovisning samt Älg och Rådjur

Viltdataredovisning

Rapport 2019-2020 Dalarna.pdf

Rapport 2018-2019 Dalarna

Rapport 2017-2018 Dalarna

Inventering 2021

Spillningsinventering Bingsjö 2021.pdf

Spillningsinventering Bjursås 2021.pdf

Spillningsinventering Fredriksberg 2021.pdf

Spillningsinventering Garpenberg 2021.pdf

Spillningsinventering Gimmen 2021.pdf

Spillningsinventering Gyllbergen 2021.pdf

Spillningsinventering Malungs Västra 2021.pdf

Spillningsinventering Siljansnäs 2021.pdf

Spillningsinventering Stjärnsund 2021.pdf

Inventering 2020

Rapport Bingsjö.pdf

Rapport Bjursås.pdf

Rapport Fredriksberg.pdf

Rapport Garpenberg.pdf

Rapport Gimmen.pdf

Rapport Gyllbergen.pdf

Rapport Lumsheden.pdf

Rapport Stjärnsund.pdf

Rapport Vika.pdf

Inventering 2019

Rapport Bingsjö

Rapport Bjursås

Rapport Fredriksberg

Rapport Garpenberg

Rapport Gimmen

Rapport Gyllberget

Rapport Lumsheden

Rapport Malung västra

Rapport Siljansnäs

Rapport Stjärnsund

Rapport Vika

 

Inventering 2018 

Bingsjö ÄFO

Bjursås ÄFO

Fredriksberg ÄFO

Garpenberg del av Gävle-Dala ÄFO

Gimmen ÄFO

Gyllbergen ÄFO

Gävle-Dala ÄFO

Lumsheden ÄFO

Malungs västra ÄFO

Siljansnäs ÄFO

Sjärnsund del av Gävle-Dala ÄFO

Vika del av Gävle-Dala ÄFO

 

Inventering 2017

Rapport och karta Vika 2017

Rapport och karta Garpenberg 2017

Rapport och karta Gävle-Dala 2017

Rapport och karta Stjärnsund 2017

Rapport och karta Gimmen 2017

Rapport och karta Siljansnäs 2017

Rapport och karta Gyllbergen 2017

Rapport och karta Fredriksberg 2017

Rapport och karta Bjursås 2017

Rapport och karta Bingsjö 2017


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-08-30 2021-08-31