bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Pågående varginventering i Sverige vintern 2023-2024

Dalarna 2024-02-24 Är lite konstigt att det saknas information om vargar här i Dalarna. Vid uppdatering den 2 februari fanns det information om ytterligare ett...

Varginventeringen status 2024-02-16

Dalarna 2024-02-17 Fram till den 16 februari har det hittats minst 57 olika konstellationer av vargar i hela riket. Vilka som berör Dalarna varierar över tid, men...

Jakthundsdressyrs kurs - Västerbergslagens jaktvårdskrets

Dalarna 2024-02-15 Är du redo att stärka bandet med din jaktkamrat? Vår jakthundsdressyrskurs är din väg till en mer...

Inventering rovdjur status 2024-02-02

Dalarna 2024-02-06 Nu har det hittats 45 olika grupperingar av vargar i hela landet, varav 9 revir/familjegrupper som berör Dalarna.

Inrättande av älgförvaltningsgrupper

Dalarna 2024-02-02 Från årsskiftet så är det ny sammansättning i...

Varginventeringen uppdatering 2024-01-26

Dalarna 2024-01-29 Enligt den senaste rapporten från SLU Viltskadecenter har...

Listan över årets kretsårsmöten här i länet

Dalarna 2024-01-19 Under februari genomförs kretsarnas årsmöten här i Dalarna, besök din jaktvårdskrets årsmöte.

Ordföranden för Jägareförbundet Dalarna lämnar sin post

Dalarna 2024-01-19 Vid ett styrelsemöte i december 2023 beslutade Ulf Berg att lämna sin post som ordförande i Jägareförbundet Dalarna

Varginventeringen uppdatering 2024-01-12

Dalarna 2024-01-19 Inventeringen i Dalarna visar på 3 revir samt 2-3 revir som delas med angränsande län.

Jägareförbundet Dalarna om lodjursjakten i Dalarnas län 2024

Dalarna 2024-01-19 Sedan 2020 har vi haft en ökning av lodjur i länet och i 2023 års inventering så landade resultatet på ungefär 109 djur. Förvaltningsnivån för läne...

Inventering av rovdjur i Dalarna

Dalarna 2024-01-19 Nu har inventeringssäsongen varit igång ett tag. Då det är snö på marken har det varit skapliga förhållanden i stora delar utav länet för...

Kalender

Se alla aktiviteter