bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf:	Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Jakthund

Information om jakthundar och vår verksamhet kring detta.

Ulf Danielsson

Hundansvarig W
070-528 2008
ulf@gofisen.se

Turbo 28, 776 93 Hedemora

 

 

Rovdjursskadad hund

Jägareförbundets Rovdjursförsäkring om du får din hund skadad eller dödad.
Kontakta Jägareförbundets samarbetspartner för mer information.

Vår hundverksamhet

Jägareförbundet Dalarna har utbildat ett antal instruktörer i jakthundslydnad och eftersök. Kurser hålls regelbundet.

En lista på aktuella kurser finns under valet Verksamhet/Hund

Utbilda dig och din hund!

Vänd dig med förtroende till våra utbildade instruktörer i lydnad och eftersök. Lydnadsinstruktörerna är utbildade enligt Barbro Börjessons modell. Spår, apportering, valplydnad, problemlösningar är bara några exempel på vad Du kan få hjälp med. 

FYRA LÄTTA STEG TILL SAMFÖRSTÅND MED HUNDEN

De 4 stegen utgör grunden i Barbro Börjesson filosofi och ger oss ett sätt att kommunicera med hundar där vår röst, mimik och vårt kroppsspråk utgör de naturliga medel vi använder. Dessa steg skapar förutsättningar för oss att få en god relation med våra hundar. Resultatet blir ett bra liv tillsammans, då en god relation leder till samförstånd, och samförstånd leder till samarbetsvilja, kontakt och ökad koncentrationsförmåga - Bättre jakt.

Nedan beskrivs kort innebörden av varje steg.

Kroppskontakt/ Hantering

Hundar är som oss människor flockdjur och kroppskontakt är viktigt för social samvaro. Detta steg syftar till att lära föraren att kommunicera via beröring och att skapa tillit. Känslor och sinnesstämningar förmedlas genom fysisk kontakt. Rätt utfört så kommer hunden att känna lugn och trygghet och därmed kommer den att kunna koncentrera sig bättre.

Vi använder kroppskontakt för att:

 • förstärka en leksituation
 • att ge stöd i en stressfull eller olustig situation och för att visa samtycke eller missnöje. Detta ger förutsättningar för problemfri kloklippning, pälsvård, fästingplockning.
 • kroppskontakt är också viktigt för att lära en oerfaren hund att något inte är tillåtet.

Följ mig

Hundar har en önskan att följa flocken. Målet med Följ mig övningar är att hunden kommer att hålla koll på sin förare istället för tvärtom.

I detta steg:

 • lägger vi grunden för att få en kontaktsökande hund.
 • inarbetas den första grunden till inkallning, linförighet, fotgående och apportering.

Leken

Steget syftar till att bygga relation och tillit mellan hund och förare och suddar ut rangskillnaden. I leken är det mesta tillåtet och rollerna om vem som gör vad växlar. Lek är en viktig del av en trivsam samvaro i flocken. Som förare är det viktigt att veta hur vi påbörjar och avslutar en aktivitet och att vi vet hur vi leker på ”rätt” sätt med hunden.

 • inger självförtroende
 • ger träning i att tolka kroppsspråk och läten.
 • det är förarens uppgift att lära hunden vilka regler den måste respektera när ni leker tillsammans, hundar är födda med anlag för att lära sig.
 • vi förare lär oss hur vi påbörjar och avslutar en aktivitet och därmed visar att vi tar initiativ.

Viktiga ord:

Syftet är att förenkla vardagslivet genom att ha ett par viktiga ord som alltid skall gälla för hunden oavsett situation eller omgivning. 

 • förenklar vardagen och förhindra olyckor.
 • ökar hundens trygghet då tillrättavisningar och beröm ska anpassas till hundens mognad och mentalitet. Hunden ska ta åt sig utan att bli ängslig vid tillrättavisning och vid beröm ska det vara tydligt att den blir glad.
 • är till stor hjälp om hunden blir stressad eller visar felbeteenden.
 • poängterar att nu menar jag allvar.
 • är ett enkelt sätt att ge hunden en arbetsuppgift den måste koncentrera sig på.

2013-03-20 2022-10-27