bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hornbedömning

Vi hjälper dig att bedöma älghorn, eller så gör du det själv med hjälp av vårt verktyg.

Provbedöm älghorn själv

Mät och fyll i excell-arket. Programmet beräknar sen om din trofé ger medalj.

Anlita oss att bedöma hornen

  • Pris för medlem 250 kr bedömning, 100 kr medalj
  • Pris för icke medlem: 400 kr bedömning, 100 kr medalj

Följande personer kan hjälpa dig att bedöma ditt/dina horn

  • Hans Johansson, Jägareförbundet Dalarna
    Krontallsv. 10, 791 55  Falun. Tel. 010-584 76 53, hans.johansson@jagareforbundet.se
  • Hans bedömer älg-, rådjurs- och hjorthorn, vildsvinsbetar m m.

Dessa bedömer Älg, rådjur och björnkranier Håkan Björling, Idkerberget, 070-2453430 Thomas Dahlqvist, Särna, 070-6111045Anders Andersols, Linghed, 070-5873367 Henric Lind, Borlänge, 070-6651541 Lotta Melin, Malung, 0280-10398


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-18 2017-11-21