bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Bokning av Hejdeby skjutbana

Gotland 2019-03-01 Under våren 2019 inför vi ett bokningsschema för Hejdebybanan, detta för att våra medlemmar lättare ska få en översikt när banan är bokad eller ledig.

Avskjutningsrapport Gotland 2017-2018

Gotland 2018-12-12 Här finner du avskjutningsrapporten för Gotland 2017-2018. Avskjutningsrapport

Skytte på älgbanan

Gotland 2018-12-04 Skjutning på älgen är stängd för året. Öppnar åter i april 2019. Övningsskjutning på älgbanan mot...

Spillningsinventering 2018

Gotland 2018-06-07 Nu är spillningsinventeringen för 2018 sammanställd. Vi vill tacka alla som ställt upp och genomfört inventeringen. Observera a...

Resultat Jaktstigar 2018

Gotland 2018-05-06 Här finner du resultaten för årets jaktstigar: Resultat...

Jaktstigar 2018

Gotland 2018-03-24 Intresserad av att gå jaktstig?