bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gotland

Fotograf: Niklas Viklander/Mostphotos

Tänk på viltet !

Praktiska tips - vad kan DU göra när våra vilda djur och fåglar har det tufft med mycket snö?

2024-01-19

Nu när det råder svåra väderförhållanden har de vilda djuren det tufft. Snödjup, drivbildning och skare är bara några av det utmaningar som de ställs inför.

Här kommer några tips på vad DU kan göra för att hjälpa de vilda djuren:

  • Ploga långa drag på vallar och stubbåkrar. Detta hjälper både fältvilt och rådjur att lättare hitta foder.

  • Stödutfodra fältviltet.
    Tänk på att med stora snömängder så försvinner mycket av det skydd som fältviltet normalt använder i form av fjolårsgräs, diken och kantzoner. Så sprid med fördel ut vete i buskage eller i närheten av annat skydd.
  • Förhållandena är även svåra för rådjuren, vilket kan innebära en förhöjd risk för skador på skog och i trädgårdar. Genom att stödutfodra rådjuren kan man styra bort dom från känsliga skogspartier och planteringar mm. Det är därför viktigt att tänka till noga vid val av utfodringsplats. Utfodra INTE rådjuren in närheten av ungskogar och i trädgårdar om du inte vill riskera betesskador där. Utfodra rådjuren med ensilage, hö, spannmål eller pelleterat viltfoder.
  • Utfodra heller INTE i närheten av trafikerade vägar och tänk även då på djurens färdväg till utfodringen.

  • Kom ihåg att även små insatser gör stor skillnad.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till:

Micke Andersson: 010 584 75 63

Linus Olsson: 010 584 76 59

Tillbaka till överblick