bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Niklas Liljebäck

Provtagningskit för gråsäl

Vi har nu några förpackningar av provtagningskit för gråsäl med adresslappar för provtagningen till NHR.

2015-04-24

Det är av stort värde för forskningen om hälsotillståndet hos Östersjöns gråsälar att uppgifter lämnas och prover insamlas från de sälar som skjuts vid skyddsjakten. Proverna kommer att analyseras vid studier av sjukliga förändringar, eventuell förekomst av miljögifter och maginnehåll. 

I samband med detta har vi nu skaffat några förpackningar av provtagningskit för gråsäl med adresslappar för provtagningen till NHR. Dessa kit är avsedda att användas av våra medlemmar som en lämplig förmån. För mer information vänligen kontakta:

Mats Nying
Telefon: 0705242796
e-mail:  massestrandjakt@outlook.com

> Här kan du se det film inslaget som Blekinge Radio gjorde 

Mera information om provtagningen vid säljakt hittar Ni i detta dokument:

Handledning, provtagning gråsäl

Tillbaka till överblick