Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det blir en fullmatad dag med både historiska tillbakablickar och insyn i olika forskningsprojekt kopplat till hur viltet påverkar skogen och hur skogen påverkar viltet. Foto: Stefan Johansson/Mostphotos

Förbundet välkomnar forskare från hela världen

På onsdag samlas 150 skogsforskare från hela världen på Svenska Jägareförbundets nationella kansli Öster Malma. Under dagen kommer de få insikt i hur den svenska viltförvaltningen fungerar.

2024-06-25

Världens största skogskonferens IUFRO genomförs i Stockholm just nu. Totalt deltar över 4000 personer med olika intressen kring skogen. På onsdagen landar över 100 forskare på Öster Malma för att få djupare kunskap om hur den svenska viltförvaltningen fungerar. 
– Vi arrangerar eventet tillsammans med SLU. Så det blir en fullmatad dag med både historiska tillbakablickar och insyn i olika forskningsprojekt kopplat till hur viltet påverkar skogen och hur skogen påverkar viltet, säger Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

En av de naturliga punkterna på dagordningen är att förklara hur jakten och viltförvaltningen fungerar i Sverige och vilken roll förbundet har. 
– Sverige har i ett internationellt perspektiv en väldigt väl fungerande viltförvaltning. Det är många länder som är nyfikna på vårt sätt att hantera förvaltningen. Samtidigt är det väldigt ovanligt att en medlemsorganisation har en så viktig uppgift i viltförvaltningen och besitter en så unik kunskap om viltet.
Svenska Jägareförbundet hoppas med deltagandet i IUFRO öka förståelsen för hur viktigt samarbetet med jägarna är för att få viltförvaltningen att fungera.

Tillbaka till överblick