bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Fotograf: Mostphotos

Harpest i Blekinge

Harpest har konstaterats i västra Blekinge

2019-08-23

Harpest är en sjukdom som drabbar främst harar. Den är relativt vanlig i norra Sverige men har inte tidigare funnits i Södra Sverige och framförallt inte i Blekinge. Nu har allstså det första fallet konstaterats även här, i västra Blekinge.

Vad skall man då göra om man hittar en död hare? 

SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, vill ha in döda djur för undersökning. Tänk på att sjuka/döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor. Handskas försiktigt med döda djur, iaktta god hygien och använd gärna handskar

Kontakta SVA via telefon 018-67 4000 eller epost sva@sva.se  för att komma överens om hur den skall skickas.

Tillbaka till överblick