bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Kent Löving

Rovdjursmöte

Jägarförbundet Blekinge tillsammans med Länsstyrelsen hade rovdjursmöte

2022-12-01

Rovdjursmöte

Jägareförbundet Blekinge (JFB) har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge (Lsty) haft möte. Lsty Andreas Abrahamsson, Rovdjurshandläggare Lsty, berättade om beståndet av varg i vårt närområde. De närmast bekräftade vargreviren finns i Skåne, Östergötland och Jönköpings län. I Skåne har en andra föryngring dokumenterats. Till detta misstänks ytterligare ett revirmarkerande par i Skåne..

För att utöka beredskapen och kompetensen inom verksamheten så har Lsty börjat med att utbilda en spårhund enkom för rovdjur i samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg. Stellan Sjögren, Lsty som äger och utbildar hunden tycker att det går bra och att de tänker påbörja certifiering till våren. Detta genomförs bland annat genom spårning på björn!

Vad gäller lodjur så är förvaltningsmålet i Blekinge för närvarande 3-5 föryngringar*. Ett intervall upplevs av JFB som svårtolkat och önskemål har framförts om att i stället besluta om ett fast antal.

Inventeringsperioden för lodjur pågår mellan 1 oktober- sista februari. Inventeringsmetodiken som används bygger främst på att spårning skall kunna ske på snö. Som komplement under snöfattiga år tillämpas även kamerainventering. För Blekinges del är denna väldigt viktig då vi oftast har väldigt få tillfällen för spårning på snö. Önskemål om utökade tider för kamerainventeringen har framförts, men på grund av att inventeringen under lång tid utförts under samma tidsperiod så vill man ogärna ändra en så pass grundläggande parameter. Här är inte JFB överens, vilket länsordförande Linda Mattisson Olsson tydligt påpekade. I detta fick hon medhåll av mötet.

De dokumenterade observationerna på lodjur sammanställs efter inventeringsperioden. Slutresultatet sammanställs efter sk. gruppering av observationerna. Denna görs även över länsgränserna. Då slår man ihop observationer inom ett visst avstånd. Till detta lägger man ett tidskriterie. Det innebär ex. att om två observationer som skall slås ihop via avståndskriteriet, ändå kan delas genom att de har dokumenterats inom tillräckligt kort tid så bedöms dessa vara två olika föryngringar.

Totalt 13 dokumenterade observationer av föryngringar under förra inventeringsperioden blev 2,3 föryngringar i sammanställningen för Blekinge Län. Då ingår även delade föryngringar med angränsande län. Därmed är inte förvaltningsnivån uppnådd, och det blir ingen jakt på lo 2023.

För att skapa bästa möjliga inventeringsresultat så uppmanar JFB att fortsätta rapportera till Skandobs! Behövs det hjälp, tveka inte att kontakta JFB, Lsty eller Länsjaktvårdaren.

Inbjudna till mötet var de spårtolkar som finns i Blekinge samt övriga intresserade

Vill du förkovra dig ytterligare, följ länken.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/jakt-och-vilt/inventeringsmetodik

 

*Totala beståndet av lo baseras på antalet dokumenterade föryngringar. En föryngring räknas om till 5.8 individer i Blekinges fall.

 

Text och bild: Kent Löving

 

Tillbaka till överblick