bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Anders och Joakim ledde årsmötet

Årsstämma 2023

Jägareförbundet Blekinge höll årsstämma

Linda valdes enhälligt till ordförande

2023-04-14

Jägareförbundet Blekinge höll årsstämma hos Per Brunberg. Det bjöds på viltwraps, kaffe och glass, naturligtvis eftersom det är Pers specialitet.

Innan årsmötet började så höll representanten från Förbundet, Frederik Treschow, en genomgång om vad Jägareförbundet gjort under förra jaktåret. Bland annat framhöll han dubblerad vargjakt, dubblerad björnjakt, hagelförbudet och ett eventuellt framtida totalförbud på bly i all ammunition.

35 ombud av 50 deltog på årsmötet som leddes av legendaren Anders Åkesson på ett, som vanligt, på ett proffsigt sätt. Vid hans sida satt sekreteraren för mötet Joakim Persson.
Här gick allt i rasande fart utan att för den skull ge avkall på kvalitet. Fyllnadsval efter Caroline och PEO, som valt att hoppa av, resulterade i att John Nilsson och Emma Johannesson blev valda. Välkomna till styrelsen. Linda Blev, som väntat, omvald som ordförande med ett rungande ja. Valet var enhälligt. Ansvarig jägare inom NVR valdes Mats Dahlen.

Länsjaktvårdare , Karin Stoeckmann, Berättade om tillståndet för Blekinges älgstam som är farligt fallande. Något måste göras så styrelsen fick i uppdrag att, bland annat, ordna med möten tillsammans med kretsarna för komma till rätta med problemet. Någon form av pressmeddelande skall också skickas till media för att informera allmänheten.

Mötet avslutades med att Stellan Bengtsson från Länsstyrelsen berättade om läget för rovdjuren i vår närområde samt berättade om hans rovdjursspårande hund som är under utbildning.

Text  och foto: Kent Löving

Tillbaka till överblick