bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Inbjudan workshop 2030

Vill du vara med och påverka hur förbundet utvecklas och vilka frågor som prioriteras framåt?

2023-09-08

Inbjudan - Workshop 2030
Bästa medlem!
Det är dags för Svenska Jägareförbundet att jobba fram en ny arbetsstrategi som ska styra
vårt arbete fram till år 2030. Vill du vara med och påverka hur förbundet utvecklas och vilka
frågor som prioriteras framåt?
Kom då och delta i vår workshop!
Tid: 14 sept kl 18.30
Plats: Bygdegården i Bräkne-Hoby
Inbjudan kommer att skickas ut via medlemssystemet och anmälan sker via forms.
Om du inte har anmält din epost i systemet går det bra att anmäla via mail till
jagareforbundet.blekinge@gmail.com.
Ange namn, krets och medlemsnummer.
Välkomna!
/Styrelsen, Jägareförbundet Blekinge

Tillbaka till överblick