bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Rovdjursinventering

Den 1 oktober börjar rovdjursinventeringen som ligger till grund för länsstyrelsernas rapport

2023-09-30

Den 1 oktober börjar rovdjursinventeringen som ligger till grund för länsstyrelsernas rapport och
som spelar en viktig roll för besluten om licensjakt. Rapporteringen från 1 oktober till 28 februari
för lo och 31 mars för varg, är alltså en grundsten i förvaltningen av stora rovdjur i Sverige och vi
jägare gör skillnad!
Du rapporterar enkelt dina observationer på Skandobs.se eller via app. Mer information finns på:
https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---syd/2023/09/nu-borjar-
rovdjursinventeringen/

eller kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för tips och råd.

Tack för hjälpen!

Tillbaka till överblick