bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

F Edwin Butter/Mostphotosoto:

Spårtolksutbildning

Nu är inventeringssäsongen igång för lodjur och varg. Inventeringen är en avgörande del i förvaltningen av våra rovdjur.

2023-10-12

Till alla spårtolkar i Blekinge län

Nu är inventeringssäsongen igång för lodjur och varg. Inventeringen är en avgörande del i förvaltningen av våra rovdjur.Populationsstorleken för lodjur beräknas utifrån registrerat antal familjegrupper. Inrapportering av alla lodjurs- vargobservationer är oerhört viktiga i arbetet med att få en så bra bild av rovdjursstammarna som möjligt och på sikt jaktVargstammen sprider sig söder ut och närmar sig Blekinge och finns nu etablerad i både Kalmar och Skåne

Vi erbjuder nu ett nytt utbildningstillfälle för spårtolkar den 19 oktober i Bräkne Hoby. Målgruppen är blivande och befintliga spårtolkar och rovdjursansvariga i kretsarna.
Det finns fortfarande några platser kvar.

Som spårtolk ska man på kort tid kunna åka ut för att titta på spårobservationerna samt vid lämpliga spårförhållanden åka ut och leta spår (snoka). Om spårobservationen visar på ett vargspår eller en eventuell föryngring av lodjur (fler än ett spår) ska det föras vidare till länsstyrelsens kvalitetssäkrare som dokumenterar/ bekräftar observationen.

Se mer information i bifogad fil.
Länk till anmälan nedan

https://forms.office.com/e/AMZepWZuQQ

Varmt välkomn
Med vänlig hälsning
Karin Stoeckmann
Jaktvårdskonsulent
Svenska Jägareförbundet

Tel: 010-584 70 76
Karin.Stoeckmann@jagareforbundet.se

 

Tillbaka till överblick