bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Mats Egeberg, Mostphoto

Uttalande från kustjaktnätverk sydost

Våra sälarter som en gång blev skyddade på grund av effekterna av miljögifter har nu återhämtat sig med råge och lider nu i stället av svält på grund av allt för stora populationer i förhållande till befintliga resurser.

2024-04-08

Uttalande Kustjaktnätverk Sydost

 

Att värna om miljön och de levande varelser vi delar den med, är en naturlig del av livet som jägare. Människan har sedan vi reste oss upp för att gå på två ben, varit en stark faktor till förändringar i den miljö vi lever i. Därför måste vi också ta ansvar för att upprätthålla balansen i naturen. I dag befinner sig vår maritima miljö i djup obalans, fisken vår naturliga råvara som vi i Skandinavien historiskt förlitat oss på för vår överlevnad är hotad. Det till den grad att en hel näring, den inhemska fiskenäringen, riskerar att helt försvinna. Trots detta tillåts populationerna av skarv och säl att växa okontrollerat med allvarliga konsekvenser. Skarvens omättliga rovfiske utarmar fiskbeståndet och ödelägger fiskens levnadsmiljöer. Våra sälarter som en gång blev skyddade på grund av effekterna av miljögifter har nu återhämtat sig med råge och lider nu i stället av svält på grund av allt för stora populationer i förhållande till befintliga resurser.

Vi i Kustjaktnätverk Sydost vill härmed meddela att vi jägare är beredda att ta ansvar och vara behjälpliga i det arbete som måste göras. För att uppnå balans måste både skarv- och sälpopulationerna starkt decimeras och därefter skattas kontinuerligt.
För att uppnå detta, måste regelverk ändras av Sveriges myndigheter och andra intressenter ge sitt samtycke till besluten och konsekvenserna av dessa.

Kustjaktnätverket Sydost
Jägareförbundet Östergötland
Jägareförbundet Gotlandet
Jägareförbundet Kalmar
Jägareförbundet Blekinge

Tillbaka till överblick