bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Hans Ring

Foto: Hans Ring

Viltövervakning

Viltövervakning är att kontinuerligt följa viltstammarnas utveckling och tillstånd. Den mycket viktig del i Svenska Jägareförbundets verksamhet eftersom den dels är ett kunskapsunderlag för viltskötseln och dels är en del av miljöövervakningen.

Viltövervakning bedrivs genom att följa populationsförändringar, förekomst av viltsjukdomar, miljögifter, skador orsakade av vilt etc. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos enheten för Jakt & Fauna som sammanställer, analyserar och redovisar resultaten.

Idag består Jägareförbundets viltövervakning av:

  • Att utvärdera insamlade viltrapporter för alla jaktbara arter.
  • Att bygga ett system för tillgångsstatistik som bidrar till en effektiv skötsel av klövviltet, en god kunskap om björn-, lo- och vargstammarna samt ett gott index för övrigt vilt.
  • Att integrera viltövervakningen i den svenska miljöövervakningen.

Länsjaktvårdsföreningar, jaktvårdskretsar och jaktvårdsenheter (jaktvårdsområden, jaktlag, skogsbolag) bidrar till viltövervakningen med avskjutningsrapporter och olika typer av inventeringar.

Resultaten från viltövervakningen används på flera nivåer:

  • Lokalt krävs data över framför allt klövviltets utveckling för att anpassa jakten till uppsatta mål.
  • På nationell nivå kan viltövervakningen fånga upp förändringar hos viltstammarna som kan leda till ändrade jakttider eller specifika skötselåtgärder.
  • De flyttande viltarterna är en gemensam internationell resurs. Bedömningar görs av arternas status och kan resultera i förslag till förändringar i olika länders jakttider och jaktsätt.

Resultat av vår viltövervakning

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-15 2017-11-21