bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Älgkon är motorn för älgstammen och behöver blir upp 5 år innan den regelmässigt föder tvillingkalvar. Foto: Oscar Lindvall

Lägsta avskjutningen på över 20 år - så ser Jägareförbundet Norrbotten på detta

Nu är älgstammen så låg att jägarna/jaktlagen börjar hålla igen. Ska vi bygga en älgstam av bra kvalitet för framtiden så det nu viktigt att andelen kalv i avskjutningen ökar. Att styra över avskjutning från tjur till ko till hösten kommer inte att skapa kvalitet, det sker genom att jakttrycket flyttar över från vuxna till kalv! Uttalanden från Länsstyrelsen kan misstolkas men vi hoppas vara överens om detta i förvaltningen.

2024-03-13

Den senaste säsongen fälldes 8500 älgar i Norrbotten. Senaste året som det fälldes färre älgar var år 2000. Nedgången i avskjutningen har också gått fort, så sent som 2020 fälldes nära 13 000. Många jägare som idag är aktiva har aldrig någonsin jagat på en mindre älgstam än den vi har idag.

Reaktionerna har varit många och frågan om vad som egentligen ledde till den låga avskjutningen går isär. Det finns också en viss oenighet vad gäller hur älgförvaltningen styrs i länet. Jägareförbundet Norrbotten har ett antal punkter som vi anser vara viktiga att lyfta.

 

  • Det förvaltningssystem vi har idag har brister men det bör snarare justeras än förändras i grunden. Men då krävs att systemet har förtroende i jägarkåren. Detta kräver att mål och planer har acceptans och är begripliga.
  • Vi är medvetna om att alla jaktlag aldrig kommer att nå 100% fällda av de tilldelade älgarna. En viss differens är därför acceptabel, ungefär som regelverket för älgskötselområden som får missa sina planer med 10% uppåt eller nedåt. En liknande nivå bör också vara acceptabel för licensområdena.
  • De planer som sätts av älgförvaltningsgrupperna som de anser är ett rimligt antal älgar att fälla måste ligga mer i linje med faktisk tilldelning och slutlig avskjutning. Om detta inte sker kommer förvaltningen att tappa sin legitimitet och jaktlagen tar över förvaltningen utan styrning.
  • Ska licenssystet fungera som tänkt så ska licenserna vara gränssättande för avskjutningen.

Orsaken till årets låga avskjutning ser Jägareförbundet tre orsaker till:

  1. Antalet älgar har minskat i länet under många år, det finns helt enkelt färre älgar i skogarna.
  2. Jaktlagen anser att älgstammen har sjunkit tillräckligt eller för mycket och håller igen sin avskjutning medvetet. Detta visar sig genom att tilldelningen för länet på 14 300 älgar endast nyttjades till 60% och att jägarna aktivt höll igen på avskjutningen av kor redan i inledningen av jaktsäsongen.
  3. En tidig vinter, kyla och snö i oktober minskade till viss del intresset bland jägarna för att fortsätta jaga och kalvavskjutningen tappade lite fart i slutet av säsongen.

 

Är det ett problem att andelen tjur var så hög i avskjutningen den senaste säsongen?

  • Nej. Fördelningen av tjur och kor är på en fullt acceptabel nivå, särskilt om man vill höja medelåldern på korna för att få en bättre reproduktion i framtiden.
  • Däremot kan det totala antalet vuxna tjurar som fälldes vara ett problem i kombination med att andelen kalv i avskjutnignen var låg. Det riskerar att vi får för få kapitala tjurar i markerna som kan betäcka korna tidigt och därigenom få en tidig kalvning nästkommande år.
  • Fördelningen mellan vuxna älgar och kalv är alltså en viktigare nivå att hålla än fördelningen mellan tjur och kor om vi ska bygga kvalitet. Vi har många områden som uppvisar hög andel tjur i vuxenavskjutningen under många år och fortsatt har en bra nivå på tjur av vuxna i älgobsen.

 

 

Tillbaka till överblick