bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Daniel Widman Boden, valdes om till ordförande för Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Roger Lundqvist

Så gick Jägareförbundet Norrbottens årsstämma 2024

Jägareförbundet Norrbotten höll årsstämma lördag 13 april, på Western Farm i Boden. Till stämman anlände 31 delegater från länets jaktvårdskretsar där sittande styrelse enhälligt blev omvalda.

Ann-Chatrin Östlund från Gällivare fick stipendium från Wallenbergska fonden för hennes insatser inom jakt och viltvård. Foto: Privat

2024-04-15

Till mötesordförande valdes Ida Karkiainen från Haparanda. Ida lotsade med van hand mötesdeltagarna genom dagordningens alla punkter. På plats fanns även Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson som redogjorde för de framgångar förbundet rönt senaste året och lyfte även de utmaningar vi står inför såsom fjälljakten och den minskande älgstammen.

Årsstämman gjorde tillsammans med stämmorna i Västerbotten och Mitt Norrland ett uttalande som bland annat berörde just fjälljakten och älgjakten. Denna finns att läsa här Gemensamt uttalande från Jägareförbunden i norr - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Ann-Chatrin vinnare av stipendium

Årets vinnare av stipendiatet från Wallenbergska fonden gick till Ann-Chatrin Östlund från Jägareförbundet Gällivare för sina insatser inom jakt och viltvård. Priset består av en vinstcheck på 2000 kr.

Så här lyder länsföreningens motivering till stipendiatvinnaren.

” Ann-Chatrin förtjänar denna uppmärksamhet genom sitt stora engagemang med arbete för jakten, viltet och jägarna. Ann-Chatrin har varit ledande i förvaltningen av jaktens organisation genom sin roll i kretsstyrelsen och som samordnare för viltolyckor i Gällivare, men utöver detta inte minst då hon är drivande i att etablera jägarskolan som ett valbart ämne för elevernas fria val i gymnasiet. Även tiden hon spenderar på skjutbanan med övningsskytte och anordnande av olika aktiviteter för unga jägare har en direkt koppling till nya välutbildade jägare och ett ökat intresse för jakten.

Genom att agera förebild för jakten och skapa intresse i tidig ålder främjar Ann-Chatrin kunskap om viltvård och jakten som kulturarv. och har med sitt kunnande och ödmjuka inställning till såväl viltet, jakten och sina medmänniskor alltid blivit uppskattad bland såväl jägare som allmänheten”.

Så här ser Jägareförbundet Norrbottens styrelse och valberedning ut för 2024.

Styrelsens sammansättning.

Daniel Widman, ordförande

André Westin, vice ordförande

Thomas Åström, ledamot

Emma Edberg, ledamot

Pia Strang, ledamot

Anders Wanhatalo, ledamot

Marlen Jonsson-Nord, ledamot

Lisa Pekkari, ledamot

Lars Lundbäck, ledamot

Valberedningens sammansättning.

Seved Wiklund

Tom Strang

Krister Iseby

Michael Fredriksson

Tillbaka till överblick