bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Jaktvårdskonsulent Magnus Hansson från Östersund, var på plats på kretskonferensen i Norrbotten och höll den andra workshopen med länets förtroendevalda som kallas Perspektiv 2030. Det handlar om att lyssna av vad medlemmar och förtroendevalda vill att Svenska Jägareförbundet ska vara 2030. Foto: Roger Lundqvist

Framåtsyftande kretskonferens med Jägareförbundet Norrbotten

Första adventshelgen höll Jägareförbundet Norrbotten den årliga konferensen med länets jaktvårdskretsar på plats i Storforsen i Älvsbyn kommun. Norrbotten har 15 jaktvårdskretsar och dessa är Jägareförbundet lokalt. De flesta kretsar var på plats under tre dagar fullproppade med viktiga jaktfrågor som exempelvis framtidens älgjakt och fjälljakten.

2023-12-12

Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten Daniel Widman ledde konferensen med van hand. Tid gavs till dialog och konferensen präglandes av stort engagemang och framåtanda. En viktig punkt var en workshop i Svenska Jägareförbundets framtidsarbete kallat Perspektiv 2030. På plats fanns Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent från Jämtland, som lotsade deltagarna i det viktiga framtidsarbetet. Perspektiv 2030 bygger på den medlemsundersökning som tidigare genomförts och själva arbetet handlar om att lyssna av vad medlemmar och förtroendevalda vill att Jägareförbundet ska vara 2030.

Älgen engagerar

En annan viktig punkt som behandlades under konferensen var det arbete som kallas Forum Älg. Även detta handlar om att på alla nivåer lyssna av vad Jägareförbundets medlemmar och förtroendevalda vill med älgjakten och älgförvaltningen i framtiden. Det Forum Älg kommer fram till ska styra Svenska Jägareförbundets arbete med älgen och älgjakten framöver.

Nå nya jägare i skolan

Från kretsarna ser man en stor möjlighet att säkra upp för framtidens jakt genom att aktivt att träffa unga redan i skolan. Man vill få in jakt naturligt kopplat till läroplanen samt framför allt jobba för att fler skolor ska nyttja den så kallade tiden för elevens val till att läsa Jägarskolan med sikte mot Jägarexamen. Kretskonferensen summerades på söndagen som mycket lyckad och unisont önskade deltagarna från länet att köra denna även 2024.

Tillbaka till överblick