bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Lena Runer

Klargörande angående Jägareförbundet Norrbottens yttrande angående samverkansprojekt Rádestit i Arjeplog

Jägareförbundet Norrbotten har aktivt bevakat projektet Rádestit och fört dialog med kretsrepresentanter i Arjeplogs jaktvårdskrets, Svenska Jägareförbundets Fjällråd och förbundsstyrelsen kopplat till att projektet bedrivits parallellt med pågående Renmarkskommittén.

DanielWidman, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Marita Widman

2023-12-15

Med anledning av inkomna frågor kopplat till vårt yttrande och ställningstagande till projektets föreslagna modeller vill vi från Jägareförbundet Norrbottens styrelse härmed göra ett förtydligande till medlemmarna

I yttrandet tar styrelsen ställning till de modellförslag, de regelverk och den prismodell som projektet lyft fram i sin skrivning och inget annat.

”Den inriktning som Rádestit har valt att fastslå kan vi därför inte acceptera, den svenska fjällkedjan tillhör alla svenskar och därmed menar vi att prissättningen för att nyttja våra gemensamma rättigheter som svenska jägare ska vara lika eftersom alla äger samma rättighet. I detta fall är den vinkling projektet gjort mot lokala jägare inskränkande och orättvis i sin nuvarande utformning och vi menar att alla svenska innevånare ska ha rätt att köpa jaktkort på lika villkor.”

Lokala jägare ska kunna jaga billigare även i framtiden

Det vi i styrelsen avser med inskränkande och orättvist, när vi i skrivningen motsäger oss projektets inriktning, är varken att skillnader i pris eller möjlighet till lokal samverkan inte skulle kunna förekomma. Vi har alltid och står fortsatt bakom att lokala jägare boende i aktuellt område ska kunna påverka sin jakt och även ha avvikande pris jämfört med övriga jägare i länet, Sverige eller utländska jägare.

Lika villkor 

Jägareförbundet Norrbottens styrelse står däremot inte bakom ett modellförslag som skapar olika villkor för jägare från Norrbotten som vill jaga i Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare eller Kiruna kommun på statens mark. Styrelsen vidhåller att modellen som föreslås i Rádestit blir inskränkande på så sätt att det genom förslaget inte längre skulle finns ett gemensamt system för länet likt idag med länskort, kommunkort och dagkort gäller på samtlig statlig mark.

Vi uppmuntrar och ser positivt på att samverkan mellan olika intressen sker, men att så sker inom nuvarande lagstiftning och samlat åligger markägaren att ansvara för detta.

 

Styrelsen Jägareförbundet Norrbotten
Via ordförande Daniel Widman

Tillbaka till överblick