bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Uppmaning till skarvjakt

Jägareförbundet Blekinge uppmanar till en samordnad skarvjaktsdag på grund av den allt växande skarvpopulationen i länet och den åverkan den har på länets fiskbestånd, speciellt abborre. 

2022-08-21

Jägareförbundet Blekinge uppmanar till en samordnad skarvjaktsdag på grund av den allt växande skarvpopulationen i länet och den åverkan den har på länets fiskbestånd, speciellt abborre. 
 
När ? - Lördag den 17 september
Var ? -Blekinges kustband 
Hur?- Skyddsjakt på länsstyrelsens beslut, skyddsjakt på eget initiativ i enlighet med jaktförordningen bilaga 4.
Krav ? - rapportera  via länsstyrelsens rapporteringsfunktion på deras hemsida ,"Skyddsjakt på skarv ".
Rapportera övrigt vilt på viltdata 
Övrigt ?- se till att hålla en god jaktetik och prata gärna ihop er i ett specifikt område för att få en så god effekt som möjligt .
Sprid ut information i hela länet och anmäl gärna er jakt till oss för att kartlägga hur stort genomslag evenemanget fått 
God jaktdag ! 
Tillbaka till överblick