bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: lars_steenberg_mostphotos

Grönt ljus för ejderjakten- men det lär dröja

Efter att organisationen AEWA i dagarna beslutat om en internationell förvaltningsplan för ejder ligger vägen öppen för att återinföra ejderjakt i Sverige. Men det lär dröja. Naturvårdsverket har inget pågående arbete med de nationella bestämmelser, som också behöver komma på plats.

2022-10-05

När den tidigare S-MP-regeringen kohandlade bort ejderjakten i utbyte mot vinterjakt på ripa blev besvikelsen stor bland sjöfågeljägarna. Ejderjakten är inte stor, men de som bedriver den gör det med entusiasm och är måna om att vårda den urgamla kulturyttring som jaktformen innebär.

Dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) förnekade i en intervju med Svensk Jakt att det förekommit ett byte mellan att tillåta vinterjakt på ripa och förbjuda ejderjakt, trots att en sådan handel med Miljöpartiet var uppenbar.

Ministern förklarade också att jaktformen kan återinföras då en internationell förvaltningsplan finns på plats, och att en sådan bereds av AEWA, som kortfattat kan beskrivas som en organisation som arbetar för bevarande av flyttande sjöfåglar i Europa och Afrika.

Inga förberedelser gjorda

I det fall en internationell förvaltningsplan skulle dröja kunde en nationell plan för ejder göra att jakten kan återupptas i Sverige, sa Jennie Nilsson och uppgav att Naturvårdsverket fått i uppdrag att skissa på en sådan.

Något sådant uppdrag har Naturvårdsverket inte fått, säger vilthandläggare Per Risberg till Svensk Jakt. Men verket är redo att inleda arbetet som krävs för att få nationella bestämmelser om en adaptiv förvaltning av ejder på plats.

Regeringen behövs

Men nu finns det alltså en internationell förvaltningsplan för ejder. Något som gör det möjligt att åter tillåta jakt i svenska vatten.

– Vi har noterat att AEWA klubbat en förvaltningsplan och är beredda att i samarbete med regeringen ta fram de system som krävs på nationell nivå för att tillåta ejderjakt, säger Per Risberg.

Enligt Risberg krävs det regeringsbeslut i frågan, eftersom det är den som beslutar om jakttider. Vidare kan ändringar i jaktförordningen, och kanske i jaktlagen, behöva genomföras.

 

”Det kan vara en striktare kontroll av jakten. Någon form av kvotering, som att endast tillåta jakt på gudingar.”
– Per Risberg

 

Vad krävs då för att svenska jägare åter ska få jaga ejder? Per Risberg säger att det finns en del mekanismer som man måste titta närmare på.

– Det kan vara en striktare kontroll av jakten. Någon form av kvotering, som att endast tillåta jakt på gudingar, är förmodligen också nödvändig.

Månader eller år

Det kan emellertid komma att dröja innan ejdern åter är tillåtet jaktvilt i Sverige, trots att det nu finns en internationell förvaltningsplan som gör det möjligt.

– Det är många frågor i detta som Naturvårdsverket inte äger, utan regeringen måste vara involverad. Och just nu är det ju oklart när en ny sådan är på plats, säger Per Risberg.

I bästa fall kan ejderjakt införas till nästa jaktår, men med tanke på hur lång tid sådant arbete vanligtvis tar är det kanske att hoppas för mycket.

– Vi talar månader snarare än år, men jag vill inte sätta upp någon tidsplan, säger Per Risberg.

Källa: Svensk jakt

Tillbaka till överblick