bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Information - Inför lodjursjakten 2023

Den 15 december 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om att tillåta licensjakt efter nio lodjur inom Kronobergs län. Nu är det ju två år sen vi hade möjligheten att jaga lodjur sist och denna gång kan hela länet delta. Vilket naturligtvis föranleder mängder av frågor. Planen är att hålla flertalet informationsträffar (digitalt) inför jakten samt att göra relevanta utskick med information om jakten och alla delar runtomkring densamma.

2023-01-15

På Länsstyrelsens hemsida finns information:

Tilldelningen är på nio djur totalt, varav maximalt tre honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kilo. Licensjakten pågår mellan den 1 mars och den 31 mars 2023. Jakten sker i hela länet.

Beslutet om att tillåta licensjakt på nio lodjur under 2023 har fattats för att lodjursstammen på sikt ska stabiliseras vid det förvaltningsmål som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur. Målet för förvaltningen är att det ska finnas fem årliga föryngringar av lodjur i Kronoberg. Förvaltningsmålet är beslutat av Viltförvaltningsdelegationen och anger ungefär hur stor lodjursstammen bör vara i Kronobergs län.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns i länet 8,33 familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 46 lodjur.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i det södra rovdjursförvaltningsområdet, såväl som i Kronobergs län, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 441 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings (17 djur), Kalmar (32 djur) och Östergötlands län (28 djur).

Registrering

För att kunna delta i licensjakt på lodjur, varg eller järv ska registrera man i Jägarregistret, innan man börjar jaga. Det står beskrivet i paragraf 49 i jaktförordningen. 

Så registrerar man sig

Det finns tre olika sätt att registrera sig i Jägarregistret:

  • Logga in i Jägarregistret (detta kräver BankID) Jägarregistret
  • Ring Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)
  • Ring talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen (samtalet kostar som ett vanligt samtal och man använder knappsatsen på telefonen för att göra val. 

Man får ingen bekräftelse på sin registrering, oavsett vilken metod man använder för att registrera sig. Däremot kan man kontrollera sin registrering genom att logga in i Jägarregistret.

Anledning till registret

De stora rovdjuren är strikt fredade. EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) anger vilka möjligheter det finns till jakt på stora rovdjur. I art- och habitatdirektivet står också att jakt på stora rovdjur ska ske under strängt kontrollerade former. Därför finns kravet på att man ska registrera sig i Jägarregistret. 

Tänk på att jakt på stora rovdjur bara får bedrivas när Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen särskilt har beslutat det. Att vara registrerad som varg-, järv- eller lojägare innebär inte en generell rätt att jaga djuret i fråga. Man måste naturligtvis ha jakträtt i området där jakt får bedrivas.

Sms-tjänst för deltagande jägare 2023

Licensjakten bedrivs som avlysningsjakt och därför måste alla som deltar även registrera sig på Länsstyrelsens sms-tjänst. För att effektivt kunna sprida information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst. Anmälan sker genom att fylla i formuläret på hemsidan Licensjakt lodjur 2023 | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) . En registreringsbekräftelse skickas till den e-postadress som man anger i formuläret.

Jaktens genomförande

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Har man fällt eller påskjutit ett lodjur, rapportera det inom 30 minuter till länsstyrelsens telefonsvarare på 010-22-37 888, knappval 2.

Håll dig uppdaterad

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott.

För den som jagar är det en skyldighet att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-22 37 888, knappval 1.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst, se rubriken "Sms-tjänst för deltagande jägare 2023".

Länsstyrelsen publicerar också händelser och återstående tilldelning på hemsidan. Men övriga kanaler prioriteras.

        

Licensjakten 2021. Foto: Elias Turesson

Mer information om jaktens genomförande och detaljer runt beslut, jakt, fällt lodjur och efterarbetet kommer senare. Utskick görs till medlemmar med e-post samt läggs ut på hemsida och Facebook.

Har ni som medlemmar inte anmält er e-post så gör det via inloggning på hemsidan eller genom att ta kontakt med Medlemsservice.

Hälsningar

Jägareförbundet Kronoberg

 

Vid frågor kontakta:

Ewert Frisk, ordförande

ewert.frisk@gmail.com

070 – 835 52 53

Lennart Oskarsson, vice ordförande

lennart.oskarsson@osnakop.se 

070 – 670 93 70

Rune Håkansson, rovdjursanvarig

runevikner@gmail.com

070 – 564 20 33

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent

elias.turesson@jagareforbundet.se

010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 657

Besök gärna:

https://jagareforbundet.se/syd/kronobergs-lan/jagareforbundet-kronoberg/

https://www.facebook.com/jagareforbundetkronoberg/

Tillbaka till överblick