Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Utredning av krigsmateriellagstiftningen

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att se över krigsmateriellagstiftningen i stort med anledning av Natomedlemskapet. Regeringen utpekar bland annat särskilt att utredaren särskilt ska se över regelverket rörande civil vapentillverkning som idag inte möjliggör tillstånd för civil produktion av jakt- och sportskyttevapen. Svenska Jägareförbundet välkomnar Regeringens initiativ att möjliggöra civil vapentillverkning i Sverige. 

2024-03-18

Förbundet anser att ett förbud mot civil tillverkning av jakt- och sportskyttevapen i Sverige känns märklig och otidsenlig. En civil vapentillverkning i landet gynnar jägare, skyttar, industrin samt landet – med hänsyn till vår självförsörjningsförmåga. Sverige har därtill en stolt och lång historia av civil vapenindustri i Sverige och hög teknisk kompetens inom området. Förbundet anser därför att en utredning och förändring av lagstiftningen behövs. På samma sätt som att det är viktigt med tillgång till skjutbanor i Sverige för att stärka skytterörelsen och landets försvarsförmåga är det viktigt med en vapen- och ammunitionsindustri värd namnet. 

Utredningen ska presentera sitt förslag den 30 november 2024.

Tillbaka till överblick