Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Naturvårdsverkets uppdrag kring skyddsjakt på stora rovdjur innebär ett steg i rätt riktning, även om det finns delar som får hård kritik. Foto Mostphotos

Nya riktlinjer för skyddsjakt – ett steg i rätt riktning

Naturvårdsverkets utredning kring skyddsjakt offentliggjordes på fredagen. Resultatet blev uppdaterade riktlinjer som ersätter Viltskadecenters gamla tumregler.
– Spontant är detta ett steg i rätt riktning. Med denna vägledning blir det lättare för länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt redan efter två angrepp istället för de tre–fyra som gällt fram till idag, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig Svenska Jägareförbundet.

2024-03-22

Viltskadecenters tumregler har varit ifrågasatta under lång tid. Svenska Jägareförbundet har därför drivit frågan om att skyddsjakt på varg ska kunna beslutas redan efter första angreppet.
Regeringen, via landsbygdsdepartementet, gav därför Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå förenklade regler för skyddsjakt. Under fredagen offentliggjordes utredningen.
– Naturvårdsverket kommer ersätta tumreglerna med nya riktlinjer till länsstyrelserna. Och här har man skrivit in ett antal tydliga situationer när det får tillåtas skyddsjakt efter ett angrepp på hund. I övriga händelser ska det räcka med två angrepp inom en 12-månadersperiod, om attackerna sker inom ett geografiskt område motsvarande ett revirs storlek, säger Gunnar Glöersen.

Exempelvis kan länsstyrelsen bevilja skyddsjakt på varg ifall en hund med skyddsväst har angripits. Har den inte skyddsväst krävs det två angrepp. Skulle det röra sig om genetisk viktig varg kommer det även i framtiden krävas fyra angrepp.
– Förbundet är mycket kritiskt till att skyddsväst med piggar används som ett kriterium. Det bör vara själva skadan som utgör grund för skyddsjakt, inte om hunden hade väst på sig eller inte. Dessutom finns risk att väst med piggar ökar andra typer av skador.
Gunnar Glöersen anser trots detta att riktlinjerna kommer att göra det lättare att fatta snabbare beslut om skyddsjakt, även om han även är kritisk till att det ska krävas fyra angrepp av en genetisk viktig varg.
– Ja, i takt med att vargstammen har blivit större behöver reglerna anpassas till nuvarande situation. Så spontant tycker vi att detta är ett steg i rätt riktning. Men vi behöver läsa och utvärdera utredningen lite mer noggrant.
– Det viktiga i närtid är att länsstyrelserna faktiskt använder sig av de nya riktlinjerna. Och vågar fatta beslut. Den delen kan varken regering eller Naturvårdsverket påverka.

Förbundet anser att det är positivt att regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att se över riktlinjerna, annars hade sannolikt inget ändrats. De nya riktlinjerna är en förbättring, även om det finns saker som kunde vara bättre.
– Det återstår att se hur riktlinjerna kommer användas i praktiken och hur domstolarna tolkar det nya förslaget. Så det kommer ta ett tag och se om intentionerna i riktlinjerna ger de effekter i rovdjursförvaltningen som vi hoppas på, säger Gunnar Glöersen.

 

Läs mer: Naturvårdsverkets uppdrag

 

Tillbaka till överblick