Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Utan Svenska Jägareförbundet hade det varit svårare och krångligare att jaga. Och möjligheterna att jaga hade varit sämre. Foto/montage: Mostphotos

Påverkan, kunskap och opinionsbildning

Att medlemmen står i centrum för Svenska Jägareförbundets arbete är självklart. Den nationella nivån av förbundet arbetar med många olika saker för att skapa förutsättningar för medlemmarnas jakt och viltvård – både direkt och indirekt.

2024-04-29

Svenska Jägareförbundet finns över hela landet, men också nationellt. På denna nivå arbetar man mycket med att samla kunskap och skapa bra regler för jakten och viltvården. Men också ta fram förmåner, försäkringar, information och göra tidningen Svensk Jakt.
– Det är lätt att glömma bort att vi ägnar mycket tid åt att samarbeta och sprida kunskap om vad jakten bidrar till. Idag vet långt ifrån alla vad jakt är och hur den bedrivs – inte heller hur jakten har utvecklats, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

Det finns med andra ord en grundtanke inom Svenska Jägareförbundet att arbeta med saker som gör det enkelt att bli och vara jägare.
– Förbundet vill minska den jaktliga byråkratin, visa upp vilken fantastisk förnyelsebar resurs viltet är. Få fler att känna till att jägaren har en viktig roll i samhällsbygget. Men detta ska inte medlemmarna behöva ägna några tankar på. Svenska Jägareförbundet gör detta åt medlemmarna så de kan ägna sig åt jakten, hunden, skyttet och viltvården.

Medlemsavgiften ger alltså tillbaka större värden än bara tidningar och försäkringar.
– Ett medlemskap skapar förutsättningar för en nationell organisation som arbetar med stort och smått som gynnar dig som jägare. Bra jakttider, vettiga regler och lagar, påverkan på politik, kunskap, information och mycket annat.
– Utan Svenska Jägareförbundet hade det varit svårare och krångligare att jaga. Och möjligheterna att jaga hade varit sämre. Därför är medlemskapet viktigt för alla jägare – för förbundets arbete skapar bättre jaktliga förutsättningar för alla, säger Magnus Rydholm

Svenska Jägareförbundet, nationell nivå bidrar bland annat med:

 • Långa och väl anpassade jakttider
 • Påverkan och information till politiker i Sverige och EU
 • Information, rådgivning till medlemmar, samt tidningen Svensk Jakt
 • Utbildningar för jägare
 • Samlar och sprider kunskaper och erfarenheter
 • Försäkringar
 • Förmåner och rabatter
 • Samarbete med andra organisationer
 • Utför jaktrelaterade uppdrag åt myndigheter
 • Arbete för att bevara hotade arter
 • Utrotning av invasiva arter
 • Arbete med trafikeftersök
 • Skapar förutsättningar för regional/lokal viltförvaltning
Tillbaka till överblick