bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Foto: Mostphotos

Kort information om paragraf 28

Fler vargar i vårt län Under hösten har flera vargar observerats på olika håll i länet. Dessutom har flera angrepp konstaterats på tamdjur. Många samtal om rovdjur, främst varg, och hur man kan skydda sina djur kommer in till förbundet. Med anledning av detta vill Jägareförbundet förmedla information kopplat till paragraf 28.

2023-11-29

Fler vargar i vårt län

Under hösten har flera vargar observerats på olika håll i länet. Dessutom har flera angrepp konstaterats på tamdjur.

Många samtal om rovdjur, främst varg, och hur man kan skydda sina djur kommer in till förbundet. Med anledning av detta vill Jägareförbundet förmedla information kopplat till paragraf 28.

Paragraf 28

Nuläge

Vi verkar ha ett antal vargar som cirkulerar i länet. Utöver reviret i Kosta-området.

I nuläget verkar det vara minst två olika individer som utfört angrepp på tamdjur i länet. Länsstyrelsen håller på att förbereda ett beslut om skyddsjakt men inväntar DNA-provsvar samt reaktionerna runt beslutet i Kalmar. Det är ju viktigt att besluten håller och tål att överklagas. Dessutom är den ena av de angripande vargarna en så kallat F1 varg (första generationens invandrad varg) som är genetiskt viktig, vilket komplicerar beslutet mycket.

 

Parallellt håller vi på att bygga upp en organisation för att hantera skyddsjakter.

Glöm inte att rapportera observationer av lodjur och varg genom Skandobs!

 

Hälsningar

Jaktvårdskonsulent Elias Turesson och Jägareförbundet Kronoberg

Telefon 010-584 46 57

E-post elias.turesson@jagareforbundet.se

Besök gärna: https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/sa-tycker-jagareforbundet/rovdjur/

 

Tillbaka till överblick