Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

FACE gör det möjligt för jägarna att tala med en stark röst. Foto/montage: Mostphotos

Alltmer av jakten regleras i EU

Det är lätt att tro att lagar och regler kring jakten enbart styrs från Sverige. Men så är det inte. Tvärt om, faktiskt. Direktiv, förordningar och andra initiativ från EU får ett större grepp om hur jakten i Sverige får bedrivas.
– Därför är Svenska Jägareförbundet på plats i Bryssel. Medlemmarna ska kunna lita på att förbundet jobbar för deras jakt även i ett internationellt perspektiv, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

2024-05-06

Inför den stora folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 menade de politiska förhandlarna att jakten inte skulle påverkas ifall vi blev medlemmar i EU. Det dröjde inte länge innan jägarna upptäckte att det var precis tvärt om.
– Turerna kring morkullejakten – med hänvisning till fågeldirektivet – slutade senare med att jakten försvann. Detta skakade om Jägarsverige. Vid den tiden saknades kunskaper i Sverige om hur EU fungerade och hur man kunde påverka kommissionen, säger Magnus Rydholm.

Med åren har jägarna i Europa på olika sätt skapat rutiner och kunskaper om hur EU fungerar och hur jägarkåren kan påverka besluten i Bryssel. Det viktigaste exemplet på detta är FACE – den europeiska jägarfederation – som arbetar med samordning, intressepåverkan och informationsspridning kring vad som händer i EU.
– Idag fungerar FACE väldigt bra. På plats i Bryssel finns ett antal anställda lobbyister, jurister, biologer och kommunikatörer som arbetar med jägarnas frågor på EU-nivå. En stor del av arbetet handlar om att sprida information om vad som händer och sker – inte minst beskriva och ge information till EU-tjänstemän och politiker om hur jakten och viltförvaltningen påverkas av olika förslag, säger Magnus Rydholm.

FACE gör det möjligt för jägarna att tala med en stark röst. Olika arbetsgrupper inom FACE, exempelvis för vapen- och ammunition, rovdjur, fåglar möjliggör en effektiv samordning och ett direkt utbyte av erfarenheter och information mellan kontinentens jägarorganisationer.

Idag räknar man med att 80 procent av de lagar och regler som påverkar jakten har sitt ursprung i EU. Just därför har Svenska Jägareförbundet en anställd på plats i Bryssel, Johan Svalby. Johan verkar även som intressebevakare och sekretariatsledare för Nordisk jägarsamverkan (NJS), som samlar jägarorganisationerna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Via NJS samordnar den nordiska regionen sitt engagemang i FACE. Exempelvis är NJS-ordföranden, för tillfället från Finland, även vice-ordförande för den nordiska regionen i FACE:s styrelse.
– Trots att vi har en anställd och att FACE har ett dussintal anställda är vi ändå i minoritet. Miljörörelsen och djurrättsgrupperna har mångdubbelt fler. Så det är tufft och svårt att nå fram. Men vi har ändå lyckats bra, säger Magnus Rydholm.

Genom att finnas på plats i Bryssel och säkerställa god samordning mellan de nationella jägarförbunden på kontinenten finns det möjligheter att fånga upp aktuella frågor i god tid och därmed kunna påverka besluten.
EU:s beslutskedjor är delvis komplexa och innehåller både informella och formella delar. Det gäller att tidigt få information för att kunna engagera beslutsfattare såväl i Bryssel som i regering och riksdag för att påverka utfallet.
– Vill vi ha bra regler för jakten måste vi finnas på plats i Bryssel. Där avgörs de riktigt viktiga frågorna idag. Svenska Jägareförbundet är en aktiv medlem i FACE och NJS och vi bidrar med mycket kunskaper och kompetenser från Sverige. Det internationella arbetet har en hög prioritet.
– Ska vi kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar behöver vi vara plats och göra vad vi kan för att påverka. Förbundet vill att medlemmarna ska kunna luta sig tillbaka och vara trygga i att Svenska Jägareförbundet jobbar för dem – även i Bryssel, säger Magnus Rydholm.

Svenska Jägareförbundet, NJS och FACE bidrar med:

  • Opinionsbildning på EU-nivå
  • Samordning kring internationella avtal och konventioner som påverkar jakten
  • Påverkansarbete mot politiker och tjänstemän
  • Informations- och faktaspridning till medlemmar och beslutsfattare
  • Samarbete mellan Europas jägarorganisationer och andra intressegrupper, ex. som företräder jordägare, lantbrukare och vapenindustrin
  • Utbyte av kunskaper och arbetssätt som stärker jägarnas position och acceptansen för jakt både nationellt och internationellt
  • Möjligheter till gemensamma insatser för att försvara jakten
  • Skapa kännedom om att jakten i Europa ser väldigt olika ut och behovet av att beslut om jakt tas så nära medborgarna som möjligt - helst på regional och nationell nivå
  • Stå upp för att jakten är ett hållbart brukande av naturen.
Tillbaka till överblick