Svenska Jägareförbundet

Meny
Tips för passkytten

Se till att synas

Använd signalfärgade kläder.

 

 • Enbart du är ansvarig för dina avlossade skott. Skjut därför bara när du är säker på att kunna fälla viltet med ett skott.
 • Jaktkort och jägarförsäkring samt licens ska medföras under jakten.
 • Finns det förbjudna skjutriktningar? Hur är de uppmärkta i så fall?
 • Ta reda på var dina jaktkamrater passar. Särskilt viktiga är de som står nära dig.
 • Lämna inte ditt pass under jakten. Kontakta jaktledare innan alla förflyttningar.
 • Ta reda på fakta om hur jakten ska genomföras, hundar med mera. Saknas en skriven instruktion ska du ställa alla de frågor som behövs till jaktledaren.

Ställ dig högt

I torn eller på kulle och skjut endast där marken ger kulfång.

Skjut med stöd

Eftersträva alltid bästa möjliga stöd, finns inget torn använd till exempel skjutstöd.

 

 • Ha öppet slutstycke vid förflyttningar och samlingar.
 • Använd första stunden på passet genom att förbereda dig på i vilka riktningar du kan skjuta, respektive var du ska hålla in skott. Var även alltid uppmärksam på övrigt friluftsliv (exempelvis motionärer, bär- och svampplockare) som kan dyka upp.

 

 • Var finns det kulfång? Endast om du har fullgott kulfång får du avlossa skott.
 • Undvik vägpass. Kulor kan rikoschettera (studsa) och ändra riktning på såväl grus- som asfaltvägar.
 • Är du minsta osäker på kulfång, träd och buskar ska skott inte avlossas.

Tänk på hunden

Jakthundar ska vara på säkert avstånd och vinkel ifrån viltet när skott avlossas.

Ladda på passet

Gör patron ur innan du lämnar passet. Osäkra vapnet bara när du bestämt dig för att skjuta.

Kommunicera

Ha en bra kommunikation under jakten. Jaktradion ska användas för att göra jakten säker för egendom, hundar, allmänhet och jägare.