Svenska Jägareförbundet

Meny

Valberedningen

Valberedningen består av:

Bertil Jonsson, Ordförande, 070-549 55 50

Karl-Johan Ottosson, 070-218 30 37
Anna Kumpula Kostet, 070-281 95 95
Jack Junel, 070-240 78 91
Emil Stolpe Nordin, 072-571 96 42
Jan Westlund, 0761- 15 92  34
Johan Krönmark, 070-877 10 76

 

 


2013-06-04 2023-06-22