Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök

Varför eftersök?

Eftersök är vad som tar vid när vi människor skadat ett vilt djur. Antingen uppstår detta genom ett dåligt lossat skott under jakt eller för att ett motorfordon – på väg eller järnväg – kolliderat med viltet.

Förebygga är bästa medicinen

Det bästa är naturligtvis att undvika att detta uppkommer! Vid jakt ska man bara skjuta om man är säker på att träffa. Vad gäller trafiken finns en mängd fronter att arbeta på. Infrastrukturplanering, viltförvaltning samt trafikanters kunskap och attityd, är några faktorer som kan minska uppkomsten av viltolyckor.